What is the focal length of the lens and how does it affect the choice of a CCTV camera?

The focal length of the lens is one of the most important parameters that we should pay attention to when choosing a surveillance camera. What is she actually? It is simply the distance between the camera sensor that the light falls on and the optical center of the lens that focuses the light. The focal length is usually given in millimeters. Thanks to information such as the focal length of the lens and the size of the sensor, we are able to determine what angle of view the camera will have. We can meet with a fixed or adjustable focal length (manually or remotely if the camera is equipped with a motozoom function). The focal length of the lens is inversely proportional to the angle of view of the camera, so the greater the focal length, the narrower the angle of view of the camera. Below we present the most common focal lengths, it may be helpful when choosing
cameras:

Jak właściwie mamy interpretować powyższe parametry? Powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie co właściwie chcemy monitorować? Jaki obszar? Jaka maksymalna odległość od kamery w linii prostej ma być monitorowana? Kiedy rozmawiamy z klientami najczęściej poszukiwany jest jak najszerszy kąt widzenia kamery (120, 140 czy nawet 180 stopni). Nikt z nas nie chce wydawać dużo pieniędzy i kupiłby 1 lub 2 kamery, które monitorowałyby teren wokół naszego domu czy firmy. Zapominamy jednak o bardzo ważnej rzeczy. Im szerszy kąt widzenia kamery tym odległość, z której kamera może rozpoznać twarz czy tablice rejestracyjne w ciągu dnia skraca nam się proporcjonalnie. Znając ten fakt możemy zrozumieć dlaczego ogniskowa 2.8 mm jest jedną z najczęściej wybieranych przez naszych klientów. Dla przykładu najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie ogniskowej 2.8mm w kamerach 5 mpx. W tym rozwiązaniu rozpoznawalność utrzymuje się na około 15 m od kamery przy bardzo szerokim kącie 109 stopni. Zwiększając ten kąt widzenia kamery nasza odległość, z której kamera będzie identyfikować ważne dla nas szczegóły będzie maleć. Dla porównania kamery 2 mpx z ogniskowa 2.8 mm mogą rozpoznawać szczegóły maksymalnie z 8-10m.

If we are not sure about the distance and angles we want to use, the adjustable focal length can help us. If you choose a camera with a manually adjustable focal length, you will be able to adjust the camera's viewing angle to the monitored area when mounting the camera (usually with a small screwdriver). Here you will need a mobile phone with a camera added to the application to control the correctness of the assembly on an ongoing basis. If, in turn, we choose a camera with a motorzoom, we will be able to reduce or increase the angle of view of the camera from a mobile phone or computer. However, it must be remembered that the change of the focal length of the camera can only take place in real time. This function is not available when playing back recordings from the camera. As we can see, the focal length adjustment is very useful. Additional functionality in the camera is not cheap. The price of a camera with such a function can increase up to 2 times compared to cameras with a fixed focal length. IP cameras with the motor zoom function currently cost at least PLN 500-600.